Amélie

Amélie De Keulenaer :


Ik ben Amelie De Keulenaer en werk binnen Optimaal Ontwikkelen als creatief therapeut. In 2016 studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool te Gent en behaalde ik mijn bachelor na bachelor in de beeldende therapie.

Creatieve therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij niet de taal maar het creatief (beeldend) werken gebruikt wordt om innerlijke onrust aan de oppervlakte te brengen en hiermee aan de slag te gaan. Zo begeleid ik kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden in het dagelijks functioneren, op school of binnen het gezin.

Thema's die aan bod komen zijn onder andere zelfvertrouwen, zelfbeeld, (angst)gevoelens en - gedachten, emoties,... Kortom beeldende therapie als 'andere' invalshoek om meer grip te krijgen op het eigen leven en waar het vastloopt. De hulpvraag van het kind staat centraal en de ouders en begeleiders worden betrokken bij het proces, de zoektocht naar een eigen oplossing.

webdesign by D4T