Anna Lowagie

Anna Lowagie :

Anna Lowagie studeerde in 2016 af als master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent en is aangesloten als erkend psycholoog bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 932116285).
Momenteel volgt ze de permanente vorming in de gedragstherapie bij kinderen en jongeren, ingericht door UGent en KU Leuven.

In Optimaal Ontwikkelen biedt ze psychologische begeleiding aan kinderen en jongeren, vanuit een gedragstherapeutisch denkkader. Dit betekent dat we de functie van het gedrag onderzoeken en dat een behandelplan op maat wordt opgesteld.
Anna gaat hierbij graag creatief te werk en schenkt voldoende aandacht aan de krachten en vaardigheden van kinderen en jongeren.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij Anna terecht voor

 • Psychologische begeleiding bij:
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Angsten
  • (vermoeden van) Ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD)
  • Slaapproblemen/piekeren
  • Trauma
  • Rouw
  • Dwang
  • Laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
  • Opvoedingsmoeilijkheden
 • Diagnostisch onderzoek van:
  • Intelligentie
  • Aandacht- en concentratie

Gelieve contact op te nemen met uw ziekenfonds om na te gaan indien gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie bij kinderen mogelijk is.

webdesign by D4T