Anna Lowagie

Anna Lowagie :


Anna Lowagie studeerde af als master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent en is aangesloten als erkend psycholoog bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 932116285). In Optimaal Ontwikkelen biedt ze psychologische begeleiding aan kinderen en jongeren, vanuit een gedragstherapeutisch denkkader. Dit betekent dat de wisselwerking tussen emoties, cognities en gedrag centraal staat. Anna gaat hierbij graag creatief te werk en schenkt voldoende aandacht aan de krachten en vaardigheden van kinderen en jongeren.

Aangezien ze een kritische zelfreflectie en permanente bijscholing belangrijk acht, vat Anna in september 2018 de vierjarige vorming in de gedragstherapie aan, ingericht door de Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij Anna terecht voor

 • Psychologische begeleiding bij:
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Angsten
  • (vermoeden van) Ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD)
  • Slaapproblemen/piekeren
  • Trauma
  • Rouw
  • Laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
  • Opvoedingsmoeilijkheden
 • Diagnostisch onderzoek van:
  • Intelligentie
  • Aandacht- en concentratie

webdesign by D4T