Jane

Jane Van Haver :


Hallo, ik ben Jane. Ik ben logopediste bij Optimaal Ontwikkelen.

Ik werk reeds 10 jaar met kinderen en jongeren met taal- en leerstoornissen. Het pad dat ik samen met het kind afleg wordt sterk bepaald door de mogelijkheden, interesses en sterkten van het kind. Het einddoel van de therapie is kinderen voldoende zelfstandig maken en voldoende zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen. Aanvankelijk wordt er ingezet op remediŽren, waar nodig worden hulpmiddelen en functionele opdrachten aangereikt om de zelfstandigheid te vergroten. Elk kind is uniek net zoals elke vogel zingt zoals hij gebekt is.

In het werken met kinderen vind ik de betrokkenheid van de ouders en het netwerk erg belangrijk. Aanwezigheid van de ouders tijdens de sessies is mogelijk. Ik verkies een ervaringsgerichte en holistische aanpak. Plezier en succeservaringen staan voorop bij iedere therapie.

Je kan bij mij terecht voor onderzoek, begeleiding en advies voor kleuters, lagereschoolkinderen en adolescenten.

  • Onderzoek van de spraak- en taalontwikkeling (3 tot 18 jaar)
  • Onderzoek van lees-, spelling- en rekenvaardigheden (6 tot 23 jaar)
  • Leertherapie (spelling, lezen, rekenen)
  • Spraak- en taaltherapie
  • Studiebegeleiding voor jongeren met een leer- en/of ontwikkelingsproblematiek
  • Advies en ondersteuning met betrekking tot hulpsoftware
  • Ouderbegeleiding: creŽren van een positief leerklimaat, creŽren van een autismevriendelijke omgeving, tips i.v.m. stimulatie van de taalontwikkeling.

Ik studeerde in 2008 af als logopediste (optie leerstoornissen) aan de hogeschool Gent. Ik werkte steeds in een multidisciplinair team, o.a. Kinderpsychiatrie OLVZ Aalst. Daarnaast heb ik ook ervaring met jongeren met ASS en taalstoornissen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Ik volgde 2 bijkomende opleidingen, namelijk 'Autismespectrumstoornissen' en 'Psychomotoriek bij kinderen'. Aangezien ik het belangrijk vind om bij te blijven met de nieuwe inzichten in mijn vakgebied volg ik jaarlijks ook vormingen i.v.m. leerproblemen en spraak- en taalproblemen.

webdesign by D4T