Laetitia

Laetitia Comhaire :


Laetitia Comhaire is orthopedagoog en psychotherapeut. Ze studeerde af aan de Universiteit Gent als master in de pedagogische wetenschappen en aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie te Zoersel als integratieve, humanistische en experiŽntiŽle psychotherapeut.

Ze is lid van de beroepsfederatie BNVIP, ECP houder en volgt regelmatig vormingen en lezingen omtrent uiteenlopende thema's die kinderen, jongeren, hun gezin en netwerk aanbelangen.

 • Lidmaatschap beroepsvereniging B.N.V.I.P.: 19901204-150905
 • Overeenkomst CM-tegemoetkoming: 09883706

Binnen de praktijk Optimaal Ontwikkelen kunnen kinderen, jongeren en hun ouders bij Laetitia terecht voor:

 • Orthopedagogische coaching en begeleiding:
  • bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen
  • bij opvoedingsvragen (ouder-kind relatie, hechtingsproblematieken, stress, echtscheiding en loyaliteitsconflicten )
  • bij sociaal emotionele problemen (zelfbeeld, zelfvertrouwen, (faal)angst, omgaan met pesten...)
  • bij leerproblemen
 • Sociale vaardigheidstraining, faalangsttraining en assertiviteitstraining
 • Psycho-educatie
 • Individuele psychotherapie:
  • speltherapie en psychodrama
  • gesprekstherapie
  • ouderbegeleiding
 • Diagnostisch onderzoek
  • Intelligentieonderzoek (WISC-III-NL)
  • Aandachts- en concentratie onderzoek (TEA-CH en Bourdon Vos)

Binnen de praktijk Optimaal Ontwikkelen kunnen volwassenen terecht bij Laetitia voor:

 • Emotionele problemen:    Spanningen, stress en angsten
 • Verwerkingsproblemen:   Trauma, rouw en verlies
 • Identiteitsproblemen:       Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Werkwijze:

Tijdens het intakegesprek trachten we samen met de ouders of met de volwassene een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de problemen, hulpvragen en verwachtingen. Hierbij wordt samen besproken of een multidisciplinaire samenwerking zinvol kan zijn en welke ondersteuning en begeleiding we binnen de praktijk kunnen bieden.

Als orthopedagoog is Laetitia gebonden aan het beroepsgeheim. De therapie-sessies of begeleidingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans aangeboden worden.

Indien een afspraak niet kan doorgaan gelieve minimaal 24u op voorhand via telefonisch contact te annuleren. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig werd afgemeld, wordt de volledige sessie aangerekend.

webdesign by D4T