Lien

Lien De Martelaer:

Lien De Martelaer studeerde in 2017 af met een bachelor leerkracht lager onderwijs. In haar laatste jaar heeft ze stage gelopen in een Baskische school, in de stad Bilbao. Daar heeft ze kleuters op een speelse manier laten kennis maken met de Engelse taal. Na haar studies aan de Arteveldehogeschool had ze niet het gevoel competent genoeg te zijn om aan een divers publiek les te geven. Het toenmalige M-decreet heeft haar ervan overtuigd meer theoretische kaders en concepten nodig te hebben.

Daarom studeerde ze verder aan de universiteit van Gent en behaalde ze in 2020 een master in de pedagogische wetenschappen, met afstudeerrichting klinische orthopedagogiek en disability studies.

Ze heeft altijd al voeling gehad met leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Zo waren haar meest leerrijke momenten een zorgstage in de bachelor en een stage in de Ziekenhuisschool Stad Gent als orthopedagoog (master). Ze werkt in het buitengewoon onderwijs en heeft hierdoor ervaring in het omgaan met leerlingen met autisme en leerlingen met een verstandelijke beperking.

webdesign by D4T