Paulyn

Paulyn Van Hamme :


Paulyn Van Hamme is in 2016 aan de Universiteit Gent afgestudeerd als Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie met specialisatie kinesitherapie bij kinderen.

Specialisaties:
  • Zwemlessen aan kinderen met CP, DCD, vertraagde motoriek,.
  • Gemachtigd om typlessen te geven aan kinderen met schrijfmotorische problemen, dyslexie,. (Certificaat TypTien behaald in 2016)

Ik vind het zeer belangrijk om een kind in zijn totaliteit te bekijken. Op deze manier kan een individueel en aangepast traject worden opgesteld om zo uw kind optimaal te ondersteunen. Een goede samenwerking met de ouders, school en eventueel andere zorgverstrekkers helpen zeker om dit doel te bereiken. Tevens blijf ik me verder bijscholen om uw kind nog beter te begeleiden.

Ik hoop alvast op een goede samenwerking.

webdesign by D4T