Sarah

Sarah Rutjens :


Hallo, mijn naam is Sarah Rutjens. In 2017 ben ik afgestudeerd in de Master voor 'Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij Kinderen' aan de Universiteit Gent.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Samen met de andere zorgverleners wil ik hier uw kind in begeleiden. Door de juiste ondersteuning, oefeningen en aanmoediging laat ik uw kind groeien in zijn ontwikkeling. Door het kind zelf zijn mogelijkheden te laten exploreren, bouwen we aan het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen. Ik streef altijd naar een zo functioneel mogelijke oplossing, dit in samenspraak met zowel het kind als de ouders, zodat uw kind zich optimaal kan verder ontwikkelen en ontplooien in zijn wereld.

Door continu bijscholingen te volgen, wil ik ook mezelf blijven ontwikkelen om zo uw kind optimaal te kunnen begeleiden.
webdesign by D4T